: Hjem  : Pynting av festbord  : Begravelse  

Kontaktinformasjon

Inderøy Blomster
Nessjordet 3, 7670 Inderøy
Tlf. 74 15 34 26 / 980 44751 Epost: Inderøy Blomster


Åpningstider

Man-, tir-, onsdag 09.00 - 17.00
Tors -og fredag 09.00 - 18.00
Lørdag 09.00 – 15.00


Begravelse

Vakttelefon: 98 04 47 51
(åpent hele døgnet)

Begravelse

Hva vi kan gjøre for deg

Skaffe kiste med utstyr. Stelle avdøde. Ordne med transport av kiste. Syning. Samtale med pårørende. Rykke inn annonse i aviser. Ordne med trykking av salmer. Ta kontakt med solist. Orde med blomster, dekorasjoner, kranser. Pynting i kirka.

Det som betyr mest, er at familie og pårørende får ta en verdig avskjed og at dette blir etter deres/ avdødes ønske. Hvis det er ønskelig må gjerne pårørende delta i alt som må gjøres før begravelsesdagen. Vi bistår og kommer med rettledning.

Vakttelefon (døgnet rundt): 980 44751